Lupang ibinigay sa mga magsasaka 40 years ago, inangkin ng mga sakim na mayayaman

by Pinas News