Marcoleta diretsahang binanatan si Arroyo at Supreme Court sa kakuparan ng Hustisya

by Pinas.news