Hindi inaprobahan ni Duterte ang muling pagbubukas ng ABS-CBN

by Pinas.news